Gemeente Rotterdam

De Gemeente Rotterdam levert jaarlijks een financiële bijdrage die ons in staat stelt de speeltuin te beheren, vitaal plus te houden en activiteiten te organiseren voor de kinderen.

Opzoomer mee & Bewonersidee

De Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk maakt het door subsidies mogelijk om activiteiten en bewonersinitiatieven voor de buurt of wijk te realiseren of te ondersteunen.

Oranje Fonds NL Doet

Het Oranje fonds versterkt projecten die mensen elkaar verbinden. Wij vragen 1 keer per jaar een financiële bijdrage aan om vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken.

ING Nederland Fonds

Betrokken bij de samenleving De samenleving is in beweging. Burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties worden steeds actiever nu de overheid vaker een stapje terugdoet. We kunnen trots zijn op Nederland maar er is ook nog genoeg te doen. Juist nu we leven in een tijd waarin technologische ontwikkelingen elkaar sneller opvolgen dan ooit tevoren. Dat biedt mooie kansen om problemen anders aan te pakken. Maar we moeten ook zorgen dat iedereen mee kan blijven doen in de digitale wereld. Het ING Nederland fonds steunt maatschappelijke projecten in Nederland die mensen vooruit helpen.

Sluit Menu