Geniet van alle voordelen van het lidmaatschap !

Voor het lidmaatschap 2024 is het verplicht uw oude pas in te leveren van 2023, een nieuwe lidmaatschap formulier volledig in te vullen, ook als u uw lidmaatschap wilt verlengen. Als lid gaat u akkoord met onze Huisregels en Reglementen, door het formulier te ondertekenen. 

Bij het niet naleven van onze Regels wordt uw lidmaatschap per direct beeindigd, zonder restitutie. Helaas hebben we afgelopen jaren heel veel last van de aantal leden die zich niet aan onze regels houden, ook geen respect tonen en onze medewerkers bedreigen.

Het lidmaatschap is geldig vanaf januari 2024 t/m december 2024 en bedraagt €35,00 voor een gezin:
Vader, moeder en maximaal 4 eigen kinderen, leeftijd tot 12 jaar.
Volwassenen zonder kinderen kunnen ook lid worden voor €15,00, geldig t/m december. Voordelen van het lidmaatschap:

 • De lidmaatschapskaart geeft onder andere recht op vrije toegang tot de speeltuin.
 • Korting of reductie op de toegangsprijs van alle bijzondere activiteiten.
 • U kunt het hele jaar gratis meedoen aan de activiteiten die we speciaal voor leden organiseren. Zo organiseren wij bijvoorbeeld elk jaar het Paasfeest. Hier kunnen alleen kinderen aan meedoen die lid zijn. De speeltuin blijft dan ook gesloten voor andere bezoekers.
 • Zorg vooral dat u deze kaart kunt tonen, wanneer wordt gevraagd bij de ingang van de speeltuin. Hiermee voorkomen we dat NIET LEDEN ten onrechte vrije toegang hebben tot de speeltuin, waarbij entree wordt geheven.
 • Bij verlies van uw kaart wordt €20 in rekening gebracht.
 • Andere familieleden die niet vermeld staan op de kaart moeten entree’ betalen.
 • Gratis entree voor Speeltuin Vereniging Kralingen aan de Honingerdijk.
 • Elk jaar organiseren we in maart de algemene ledenvergadering waar u enkel als lid bij aanwezig kunt zijn. Als lid kunt u dan met ons meedenken over de toekomst.
 • U krijgt, indien gewenst, een email met de laatste nieuwtjes en de komende evenementen.
 • Bij opzegging van het lidmaatschap dient u de lidmaatschapskaart bij de ledenadmininistratie in te leveren.
 • Wegens misbruikt van vertrouwen wordt uw lidmaatschap beeindigd.  

Opzeggen van het lidmaatschap

 • Opzegging van het lidmaatschap van Speeltuin Vereniging Crooswijk dient te geschieden voor 1 oktober van het kalenderjaar ten behoeve van de opzegging per 1 januari van het daarop volgende kalenderjaar.
 • Opzegging geschiedt per brief op het adres van Speeltuin, t.a.v. het Secretariaat / ledenadministratie of per e-mail.
 • Het lidmaatschap is beëindigt wanneer u van de ledenadministratie de bevestiging heeft ontvangen per post of per e-mail.