Inschrijfformulier Avond4daagse

De 74ste Avond4daagse wordt in Crooswijk georganiseerd van 8 t/m 11 juni 2020.
Bij online Voor-inschrijvingen begint op 1 Mei en sluit tot 2 Juni.
Herinnering: Een ieder die de Avond4daagse met goed gevolgd volbrengt ontvangen voor de 1e tot en met 10e keer uitlopen, een nieuwe medaille van de KWBN. Vanaf de 11e keer gelden nog het oude avond4daagsekruis of cijfertje in kleur gelakt.